Laga potthål och sprickor i asfalt

Om det inte är tillräcklig avrinning på en asfalterad väg, parkering eller uppfart så blir vattnet stående. Skulle det frysa är risken stor att det blir skador i asfalten såsom sprickor. När det väl har bildats en spricka kommer fukten och vattnet som fryser att göra att det blir en större spricka och även bärlagret under asfalten riskerar att påverkas negativt.

Med risken att bärlagret utarmas gör att det troligen kommer att bildas ett hål i asfalten. För att undvika att det ska bli för stora skador i asfalten bör man först och främst tänka på rätt underlag och lutning vid asfalteringen. Skulle det mot förmodan uppstå en spricka, hål eller tjälskott är det viktigt att åtgärda detta så fort som möjligt för att undvika mer skada och kostnad än nödvändigt.

Med hjälp av vår erfarenhet och kunskap lagar vi sprickor och potthål i asfalten så att den håller i många år till.