Nyläggning och omläggning av asfalt

Att lägga asfalt är ett bra alternativ om man vill ha en snygg, hållbar och nästintill underhållsfri yta. Med rätt underarbete och bra avrinning undviker man skador och sättningar som kan skapa sprickor och hål i asfalten. Vi utför såväl ny asfaltsläggning som återställning vid grävning eller omläggning pga slitage etc.

Asfaltsfräsning

Om det finns en asfalterad yta som blivit sliten eller skadad börjar vi med att undersöka ytan för att se vad som behöver göras. Behöver den gamla asfalten fräsas bort så har vi maskiner för asfaltsfräsning. Därefter lägger vi på en ny yta med asfalt.

När asfaltsläggningen är klar behöver asfalten härda under några timmar. Hur lång tid det tar är beroende på temperatur och väder. Under tiden som asfalten härdar bör den inte utsättas för hård belastning för att inte riskera att få skador.

 

Små asfaltsläggningar och lagningar

Vi hjälper dig även med det lilla!

I vår maskinpark ingår sprider Black Box som är anpassad för mindre asfaltsläggningar. Det är spriderkärror i litet formar med samma funktion som de större asfaltslagen använder med varmasfalt.  För oss är det därför inga problem att rycka ut och hjälpa till med små asfaltsläggningar och lagningar. Gäller det exempelvis en liten schakt som uppkommit genom fiberdragning, installation av elstolpe, eller kanske nyasfaltering av liten yta för ex sopkärl. Det kan vara små potthål eller sprickor i asfalten som behöver lagas. Eller kanske en brunn som blivit utbytt, så det behöver återställas med asfalt runtomkring.