Linjemålning på asfalt

Har det lagts ny asfalt på vägen eller parkeringen och det behövs nya linjer och markeringar? Behöver ni fler rutor på parkeringen eller symboler för laddstationer? Vi löser linjemålningen. Vi har många års erfarenhet av linjemålning på asfalt såsom parkeringsrutor, fartgupp, övergångsställen, på skolgårdar etc. Linjemålning finns med många olika begrepp som beskriver samma sak – väglinjer, linjemarkering och trafiklinjer.

Måla parkeringsrutor

Med tydliga linjer och markeringar på en parkeringsplats blir det tydligt för anställda och kunder att veta vart man ska parkera. Vi utför både nymålning och ommålning av parkeringsrutor och symboler på parkeringar utomhus och i parkeringshus. Behöver parkeringen göras om med utmärkningen av nya parkeringsplatser etc så fräser vi bort dom gamla markeringarna och lägger ny linjemålning. Behövs det symboler för elbilar, handikapsplatser mm så löser vi det också.

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar i form av linjemålning på asfalterade vägar, utmärkande av fartgupp och farthinder och övergångsställen gör att man visar och skapar tydlighet för alla trafikanter.

Dekorationsmålningar på skolgårdar & lekplatser

Med linjemålning kan man göra mycket mer än bara raka linjer på en parkering eller väg. Vi utför målningar för boll och spelplaner på skolgårdar och lekplatser som hopprutor, kingrutor, basketplaner siffer- och bokstavsormar. Färg?

Linjemålning inomhus såsom industri och lagerlokaler för säkrare arbetsplats

Att tydligt märka ut gångar, truckvägar och uppställningsytor av gods etc gör att man får en tydlig arbetsplats. Detta tillsammans med säkerhetsmarkeringar i form av utmärkning av avsatser etc skapar det en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Dessutom blir det mer effektivt då man tydligt visar vart gods ska placeras, pallplatser etc.