Asfaltera farthinder och fartgupp på väg

Att asfaltera ett farthinder på en väg är ett effektivt sätt att sänka hastigheten på den önskade vägsträckan. Farthinder bör göras så att fordonsförare känner obehag vid hög hastighet. Det finns olika sätt som man kan göra för att minska hastigheten – fartgupp, sidoförskjutning (chickan) eller med en hastighetspåminnare som upplyser om fordonets hastighet i förhållande till den hastighet som gäller på vägsträckan. Vi har lång erfarenhet med att asfaltera farthinder på olika typer av vägar kring Borås och Göteborg med omnejd. Kontakta oss så hjälper vi er med att asfaltera farthinder enligt gällande regler med mått och med rätt material för att minimera risken för sättningar eller förskjutningar av farthindret. Vi utför även linjemålning på farthinder.

Farthinder på enskilda vägar

Planeras det att anläggas farthinder eller fartgupp på en enskild väg är det lämpligt att beslut kring detta tas på ett årsmöte. Har vägen statsbidrag bör Trafikverket kontaktas så att utformning och utmärkning följer gällande rekommendationer för farthinder. Detta för att inte statsbidraget ska påverkas negativt eller medföra merkostnader. Även kontakt med övriga som nyttjar vägen som post och kollektivtrafik men även för räddningstjänst etc som är i behov att kunna komma fram är att rekommendera.