Asfaltering av parkeringar och ställplatser

Vi utför asfaltering på parkeringsplatser, ställplatser och uppställningsytor. Lägger både ny asfalt och asfalterar om. Finns det behov av linjemålning eller annan målning i form av symboler kan vi utföra linjemålning i samband med asfalteringen.

Tänk på att det kan krävas bygglov för att anlägga eller ändra en parkering eller ställplats. För parkeringsplats för en eller tvåbostadshus krävs inget bygglov om det är enbart avsett för fastighetens behov.

Kontrollera vad som gäller för just din parkering och ställplats.